Miten televisio vaikuttaa suomalaisiin ja miten sen avulla lisätään myyntiä? Screenforcen teettämä tutkimus on suurin, mitä Suomen markkinalla on koskaan aikaisemmin toteutettu kattaen 100 mainonnan casea vuosilta 2012-2016. Televisiomainonnan vaikuttavuutta tarkastellaan myynnin sekä myymälä- ja verkkosivukäyntien näkökulmista sekä vertaamalla televisiomainontaa muiden medioiden kykyyn tuottaa lisämyyntiä. Tulokset ovat arvokasta materiaalia markkinointijohdon omaan työhön ja toiminnan suunnitteluun. Tutkimuksen toteutti Dagmar.

Vaikuttavuustutkimus kattaa 100 suomalaista markkinointikampanjaa vuosilta 2012-2016. Aineisto on suurimpia, mitä meillä on koskaan käytetty median vaikuttavuuden tutkimuksissa. Analyysiin valittiin kaikki ne saatavilla olleet kampanjat, joista oli tehty ekonometrinen markkinointimixin mallinnus.

Halusimme tutkia erityisesti sitä, miten televisiopanostukset mediavalinnoissa näkyvät kampanjan tuloksissa. Yksi keskeisistä tuloksista oli se, että televisioon investoitu mediaeuro buustaa vahvasti myyntiä. Television ROMI on 2,4 eli jokainen televisioon investoitu mainoseuro toi tutkimuksessa myyntiä 2,40 euroa. Tulos on linjassa myös kansainvälisten tutkimusten kanssa.

Oleellinen osa mainonnan vaikuttavuutta on se, miten kauan ihmiset sen muistavat. Onnistunut luova suunnittelu yhdistettynä oikeaan mediaan luo ilmiöitä, jotka tunnistetaan vielä vuosikymmenten päästä. Mediakielessä käytetään usein termiä mainonnan puoliintumisaika. Se kertoo, kuinka paljon aikaa on kulunut, kun mainonnan myyntiä lisäävästä vaikutuksesta on vielä puolet jäljellä. Televisiomainonnan puoliintumisaika on mediaryhmistä pisin, noin kaksi viikkoa.

Markkinointijohdon näkökulmasta on hyvä, että nähty spotti muistetaan pitkään ja se ajaa myyntiä myös kampanjan loputtua. Keskimäärin kuuden viikon kuluttuakin televisiomainonnan vaikutuksesta on jäljellä vielä noin 10%. Radio, aikakauslehdet ja sanomalehdet seuraavat perässä, ja lyhin muistijälki jää ulkomainonnasta ja online-mainonnasta. Online-mainonnan vaikutus on kokonaan hävinnyt jo viikossa.

Lataa tutkimus itsellesi tästä: Screenforce Television vaikuttavuusanalyysi 2016 (.pdf)