TIETOSUOJALAUSEKE

Screenforce Finland ry on Suomen kaupallisten televisioiden yhteinen toimielin. Screenforce Finland järjestää vuosittain Parhaat sekunnit -kilpailun. Kilpailun järjestämistä varten Screenforce Finland kerää joitakin henkilötietoja osallistujilta. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan mm., mitä tietoja kerätään ja miten niitä käytetään sekä kerrotaan rekisteröidyn oikeuksista

1. Yhteystiedot

Screenforce Finland Ry

Postiosoite: Mannerheimintie 15bB, 00260 Helsinki

Y-tunnus: 1799117-0

Yhteyshenkilö: Televisiotoiminnan johtaja Anna Lujanen

Puhelin 040 5274734

anna.lujanen@screenforce.fi

2. Käsiteltävät tiedot ja niiden käsittelyn tarkoitus

Henkilöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja:

  1. Etu- ja sukunimi
  2. Sähköpostiosoite
  3. Puhelinnumero
  4. Työnantajan nimi
  5. Asema/titteli

Yrityksestä tarvitaan:

  1. Laskutustiedot

Käytämme tietoja kilpailun yhteydenpitoon ja laskutukseen. Kilpailuun ilmoittautuja antaa itse tiedot meille, emme kerää tietoja itse. Käsittely perustuu Kilpailijan oikeutettuun etuun.

3. Tietojen säilytysaika

Käsittelemme tietoja enintään seuraavan vuoden kilpailuun saakka.

4. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja luovutetaan ulkoistetulle laskutusyritykselle, siltä osin kuin tietoja tarvitaan laskutusta varten.

Muuten emme luovuta henkilötietoja muutoin kuin toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

5. Rekisteröidyn oikeudet

 Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

  • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
  • Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi halutessaan saada siirretyksi toimittamansa henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
  • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröidy voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Rekisteröity voi vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
  • Valitusoikeus:Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.