Lyhyet videot eivät sitouta brändiin

Videomarkkinoinnin automaatioyritys TwentyThree julkisti uuden tutkimuksen lyhyen ja pitkän videon vaikutuksesta brandiin sitoutumiseen. Tutkimusmateriaalina käytettiin yli 1,5 miljoonaa videota. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda lisäinformaatiota markkinoinnin ja median ammattilaisille siitä, minkä mittaiset videot toimisivat tehokkaimmin kuluttajien sitouttamisessa brändiin.

Päätuloksena oli, että sitouttamisessa parhaimman tuloksen saa vähintään 90 sekunnin videoilla. Sitä lyhyemmät eivät toimi kovinkaan hyvin. Pitkät, yli 15 minuuttia kestävät videot, ovat vain 8 % aineiston videoista, mutta toivat yli puolet sitouttamisvaikutuksesta.

Johtopäätöksiä mainonnassa käytettyihin spottipituuksiin ei suoraan voi tehdä, mutta trendi näyttää mukailevan vanhaa totuutta. Kymmensekuntiset spotit sitouttavat televisiossakin vähemmän kuin pitemmät, tarinaa sisältävät spotit.

Ohessa TwentyThreen tutkimuksesta tekemä infograafi, joka kokoaa tulokset mallikkaasti yhteen.

Ajankohtaista